Первинна організація профспілки працівників освіти і науки (ПОП) Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького керується у своїй діяльності Статутом Профспілки, Положенням про первинну профспілкову організацію, програмними документами і рішеннями вищих профспілкових органів, чинним законодавством.

У межах повноважень, визначених Статутом Профспілки, формує пріоритетні напрями своєї діяльності, вирішує питання власної структури. У складі профспілки діє 11 комісій: організаційно-масова; з інформаційної роботи; з житлово-побутових питань; з оздоровлення працівників, студентів, аспірантів, докторантів; з організації культурно-просвітницької роботи та дозвілля; з охорони праці та надзвичайних ситуацій; спортивно-масова; по роботі з дітьми працівників, студентів, аспірантів, докторантів; соціального та правового захисту; по роботі з ветеранами та вирішення пенсійних питань; по роботі зі студентами.

Первинна організація профспілки Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького здійснює представництво та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, громадський контроль за додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов, забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту, сприяє організації та проводить культурно-освітню роботу серед членів Профспілки.

Символіка ППО ЧНУ

Основними кольорами профспілки для друку є:

C: 100%, M: 91%, Y: 26%, K: 37%
HEX: #182658

Колір у веб-просторі:

HEX: #00275e