Первинна профспілкова організація Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Положення про профспілкового групового організатора

(профгрупорга)

 

I. Загальні положення

1.1. У первинній профспілковій організації на підставі статуту профспілки та за рішенням профспілкового комітету утворюються профспілкові групи (далі - профгрупи) в академічних групах, структурних підрозділах університету, на кафедрах за наявності в них не менше трьох членів профспілки.

1.2. Для ведення поточної роботи на загальних зборах профгрупи відкритим голосуванням обирається профспілковий груповий організатор (профгрупорг).

1.3. На допомогу профгрупоргу на загальних зборах профгрупи можуть обиратися заступник (заступники) профгрупорга, уповноважений з питань соціального захисту, громадський інспектор з охорони праці, культорганізатор, фізкультурний організатор тощо.

1.4. Профспілковий груповий організатор (профгрупорг), його заступник обираються терміном до 5 років.

II. Зміст роботи профгрупорга

Профгрупорг:

2.1. Представляє та захищає трудові, соціально-економічні права, інтереси членів профспілки, вносить свої пропозиції до розділу колективного договору «Гарантії та соціальний захист студентів», сприяє його виконанню.

2.2. Представляє інтереси групи (разом із старостою групи) на засіданні стипендіальної комісії інституту (факультету), вносить пропозиції щодо надання матеріальної допомоги членам профгрупи.

2.3. Інформує про зміни, доповнення в законодавчо-нормативних документах стосовно студентських проблем, разом із старостою групи слідкує за нормами навчального навантаження;

2.4. З допомогою громадського інспектора з охорони праці організовує контроль за дотриманням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, виявляє причини, які можуть привести до захворюваності та травматизму, порушує питання про їх усунення.

2.5. Виявляє турботу про здоров'я студентів, а в разі потреби - і членів їхніх сімей. Організовує відвідування на дому або у лікарні хворих членів профспілки, сприяє ефективності їх лікування. У разі необхідності звертається до профбюро інституту (факультету), профкому про надання їм путівок на оздоровлення в санаторій-профілакторій “Едем”.

2.6. Залучає (з допомогою культорганізатора) членів профспілки до участі в культурно-масових заходах, художній самодіяльності та технічній творчості тощо.

2.7. Спільно з фізкультурним організатором проводить роботу щодо залучення студентів в члени спортивного товариства, до занять фізичною культурою, спортом, туризмом.

2.8. Проводить роботу з роз'яснення студентам ролі і завдань профспілки, обов'язків і переваг члена профспілки, залучає їх до вступу у члени профспілки. Забезпечує своєчасне взяття на профспілковий облік новоприбулих студентів, сприяє оформленню в установленому порядку сплати членських профспілкових внесків.

2.9. На підставі рішень зборів профгрупи або за власною ініціативою вносить профбюро інституту (факультету), профкому університету пропозиції щодо заохочення профспілкового активу.

2.10. Скликає в міру необхідності загальні збори профспілкової групи, забезпечує правомочність їх проведення та демократичність у прийнятті рішень, вносить на їх розгляд важливі питання щодо навчання, побуту, виховання, відпочинку студентів, а також профспілкового життя; інформує профгрупу про свою роботу і рішення профспілкових органів; узагальнює критичні зауваження і пропозиції, висловлені на зборах, організовує їх реалізацію і доповідає про це зборам. Якщо пропозиції, внесені членами колективу, не можуть бути вирішені в профгрупі, звертається до профбюро інституту (факультету), профкому університету для вжиття необхідних заходів з їх реалізації.

2.12. На підставі рішення зборів або звернення члена профспілки, за погодженням з профспілковим комітетом представляє інтереси членів профспілки у ректораті.

 

III. Порядок роботи профгрупорга

3.1. Профгрупорг здійснює свої обов'язки під керівництвом профбюро інституту (факультету), профкому університету та несе персональну відповідальність за ефективність роботи профгрупи перед членами профспілки і профспілковим комітетом.

3.2. Профгрупорг організовує свою роботу на основі пропозицій виборного активу профгрупи, а також членів профспілки, веде облік проведених заходів у щоденнику профгрупорга. З питань, що потребують офіційного рішення зборів профгрупи, складається протокол.

3.3. Профгрупорг звітує про свою роботу перед зборами профгрупи. а також в установленому порядку - перед профбюро інституту (факультету), профкомом університету та інформує членів профспілки про діяльність вищих за рівнем профспілкових органів.

Знайти нас на карті

Контакти

  • 18031
  • м. Черкаси бул. Шевченка, 81, каб. 126,127
  • тел. 35-44-82
  • e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Top