Первинна профспілкова організація Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

лист. 23, 2017

Результати зустрічі з Прем'єр-міністром України

ПРОТОКОЛ НАРАДИ

за результатами зустрічі Прем’єр-міністра України Гройсмана В. Б.

з представниками  всеукраїнських профспілок та профоб’єднань

 

м. Київ

 

7 листопада 2017 р.

 

Нараду проводив

Прем’єр-міністр України Гройсман В. Б.

Присутні:

за списком

 

За результатами обговорення порушених під час зустрічі питань вирішено:

1. Погодитися з необхідністю вжиття дієвих заходів до посилення соціального захисту населення, погашення заборгованості із заробітної плати,  підвищення зайнятості населення, легалізації заробітної плати та зростання реальних доходів працюючих громадян, покращення якості життя та добробуту громадян.

Наголосити на спільній позиції Уряду та представників всеукраїнських профспілок щодо необхідності забезпечення високих темпів економічного зростання, в тому числі шляхом створення сприятливого інвестиційного і бізнес-клімату, стимулювання нарощування внутрішнього виробництва та розширення зовнішнього ринку збуту українських товарів,  подальшої боротьби з корупцією, продовження розпочатих Урядом комплексних реформ  на основі взаємних консультацій і узгодження позицій.

2. Мінсоцполітики, міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади вжити заходів для забезпечення виконання Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2016—2017 роки. Про проведену роботу поінформувати Кабінет Міністрів.

Коблошу В. В. (Максимчуку О. С.), керівникам структурних підрозділів — відповідно до компетенції

3. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, обласним і Київській міській держадміністраціям забезпечити проведення (щокварталу) зустрічей з представниками профспілок та їх об’єднань відповідного рівня для обговорення проблемних питань і вироблення узгоджених пропозицій щодо їх вирішення.

Про проведену роботу інформувати Мінсоцполітики для узагальнення інформації та інформування Кабінету Міністрів і Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок.

Коблошу В. В. (Максимчуку О. С.), керівникам структурних підрозділів — відповідно до компетенції

4. Мінсоцполітики провести до 24 листопада 2017 р. зустріч представників сторін соціального діалогу для визначення основних цілей та завдань Генеральної угоди на новий строк. Про результати поінформувати Кабінет Міністрів.

Коблошу В. В. (Максимчуку О. С.)

5. Мінсоцполітики провести до 10 грудня 2017 р. узгоджувальну нараду з представниками заінтересованих органів та сторін соціального діалогу з метою зближення позицій щодо змісту окремих положень проекту Закону України “Про колективні угоди та договори” і надіслати законопроект для проведення експертизи в Міжнародну організацію праці. Про проведену роботу поінформувати Кабінет Міністрів.

Коблошу В. В. (Максимчуку О. С.), Видойнику М. М. — відповідно до компетенції

6. Мінсоцполітики, Пенсійному фонду України завершити опрацювання питання щодо підвищення (індексації) пенсій, призначених згідно із Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. Про результати поінформувати Кабінет Міністрів.

Коблошу В. В. (Максимчуку О. С.)

7. Мінсоцполітики відновити у листопаді 2017 р. роботу Міжвідомчої робочої групи щодо вдосконалення методології визначення прожиткового мінімуму. Про результати проведеної роботи поінформувати Кабінет Міністрів у І кварталі 2018 року.

Коблошу В. В. (Максимчуку О. С.)

8. Мінекономрозвитку, Національному комітету з промислового розвитку прискорити розроблення Стратегії розвитку промисловості за участю сторін соціального діалогу та про проведену роботу поінформувати Кабінет Міністрів в грудні 2017 року.

Інд. 21

9. Мінсоцполітики, Мін’юсту, іншим центральним органам виконавчої влади за участю соціальних партнерів та наукових експертів розробити до 1 квітня 2018 р. та внести на розгляд Кабінету Міністрів законопроект щодо захисту заробітної плати відповідно до розділу ІІІ Конвенції № 173 Міжнародної організації праці про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця шляхом створення інституту гарантування таких виплат.

Коблошу В. В. (Максимчуку О. С.)

10. Мінсоцполітики у листопаді – грудні 2017 р. провести зустріч з представниками заінтересованих органів виконавчої влади та соціальних партнерів щодо подальших шляхів реформування оплати праці, у тому числі забезпечення своєчасної виплати заробітної плати. Про проведену роботу поінформувати Кабінет Міністрів.

Коблошу В. В. (Максимчуку О. С.)

11. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям вжити додаткових заходів для погашення до 31 грудня 2017 р. заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах державної форми власності та на тих підприємствах, де частка державної форми власності перевищує 50 відсотків. Про проведену роботу поінформувати Мінсоцполітики і Держпраці для узагальнення та інформування Кабінету Міністрів і Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

Коблошу В. В. (Максимчуку О. С.), керівникам структурних підрозділів — відповідно до компетенції

12. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям вжити додаткових заходів до недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати та забезпечити її скорочення на підприємствах, що належать до сфери управління органів виконавчої влади і розташовані на території відповідного регіону. Про проведену роботу за підсумками 2017 року інформувати Мінсоцполітики та Держпраці.

Мінсоцполітики доповісти до 1 березня 2018 р. Кабінету Міністрів про стан погашення заборгованості із заробітної плати у 2017 році.

Коблошу В. В. (Максимчуку О. С.), керівникам структурних підрозділів — відповідно до компетенції

13. Мінсоцполітики, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям забезпечити регулярне проведення засідань Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат і посилити контроль за виконанням прийнятих рішень.

Коблошу В. В. (Максимчуку О. С.)

14. Мінсоцполітики протягом І кварталу 2018 р. затвердити та подати на реєстрацію до Мін’юсту наказ “Про затвердження Порядку атестації санітарних лабораторій, яким дано право на проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу”. Про результати поінформувати Кабінет Міністрів.

Вержиховському О. М.

15. МОЗ активізувати діалог з представниками Профспілки працівників охорони здоров’я та Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні з метою вироблення спільних позицій з питань, що стосуються реформи охорони здоров’я.

Коблошу В. В. (Поспєлову О. О.)

16. Мінекономрозвитку, Мінфіну, Мін’юсту разом з Національним банком за участю сторін соціального діалогу внести у двотижневий строк узгоджені пропозиції щодо можливих шляхів поліпшення доступу  суб’єктів господарювання до фінансових ресурсів разом з  інформаційно-аналітичними та презентаційними матеріалами з метою їх обговорення.

Ящук В. В.

17. Мін’юсту, НАДС, Держаудитслужбі, Мінінфраструктури та Секретаріату Кабінету Міністрів за участю Профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства і Всеукраїнської незалежної профспілки працівників транспорту провести у двотижневий строк перевірку стану виконання резолюцій Прем’єр-міністра України
від 31 серпня 2016 р. № 30919/1/1-16 та від 1 березня 2017 р. № 30919/6/1-16 і про результати та вжиті заходи поінформувати Кабінет Міністрів.

Інд. 21, Кошик Н. М., Пригунову П. Я. — відповідно до компетенції

18. Мінфіну, Мінсоцполітики під час доопрацювання проекту Державного бюджету України на 2018 рік до другого читання провести додаткові консультації з представниками профспілок щодо можливості врахування пропозицій Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, всеукраїнських профспілок, профоб’єднань, зокрема щодо підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати. Про проведену роботу поінформувати Кабінет Міністрів.

Ящук В. В., Коблошу В. В. (Максимчуку О. С.) — відповідно до компетенції

19. Мінфіну, Міненерговугіллю разом з галузевими профспілковими організаціями опрацювати у тижневий строк питання підвищення ефективності роботи вугільної галузі з урахуванням застосування різних форм державної підтримки для забезпечення її сталої роботи. Про результати поінформувати Кабінет Міністрів.

Косенку С. В.

20. Мінсоцполітики разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади розглянути пропозиції соціальних партнерів щодо уточнення і внесення змін до Списків № 1 та № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Про результати розгляду поінформувати Кабінет Міністрів та соціальних партнерів.

Коблошу В. В. (Максимчуку О. С.)

21. МОЗ, Мінфіну, обласним та Київській міській держадміністраціям вжити вичерпних заходів для погашення заборгованості з виплати заробітної плати в закладах охорони здоров’я і про проведену роботу інформувати до 1 грудня 2017 р. Кабінет Міністрів.

Коблошу В. В. (Поспєлову О. О.), Ящук В. В.

22. МОЗ опрацювати до 1 грудня 2017 р. питання щодо підготовки щорічної національної доповіді про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. Про результати інформувати Кабінет Міністрів.

Коблошу В. В. (Поспєлову О. О.)

23. Мінекономрозвитку, Фонду державного майна, Мін’юсту за участю Федерації профспілок України додатково з урахуванням попередніх доручень опрацювати питання щодо вирішення проблемних питань стосовно спірного майна та поінформувати Кабінет Міністрів.

Каленському В. В., Коблошу В. В. (Максимчуку О. С.)

 

24. Мінекономрозвитку разом з МОЗ, Мінсоцполітики та Профспілкою працівників охорони здоров’я невідкладно опрацювати питання щодо відтермінування застосування наказу Мінекономрозвитку “Про затвердження Зміни № 6 до національного класифікатора України ДК 003:2010” від 26 жовтня 2017 р. № 1542 в частині назв посад закладів і установ охорони здоров’я. Про результати поінформувати у двотижневий строк Кабінет Міністрів.

Коблошу В. В. (Поспєлову О. О., Максимчуку О. С.)

 

КУБІВУ С. І.

РОЗЕНКУ П. В.

КІСТІОНУ В. Є.

САЄНКУ О. С.

БОНДАРЕНКУ В. В.

СМОЛІЮ Я. В.

ОСОВОМУ Г. В.

ОЛІЙНИКУ Д. М.

 

ФЕДОРЧУКУ В. Я., КУШНІРУ С. І.

Коблошу В. В. (Максимчуку О. С., Поспєлову О. О.), Видойнику М. М., Вержиховському О. М., Каленському В. В., Косенку С. В., Кошик Н. М., Ящук В. В., інд 21 – відповідно до компетенції

Кутецькій В. М., Янчуку Ю. М.

 

Володимир ГРОЙСМАН

 

 

Знайти нас на карті

Контакти

  • 18031
  • м. Черкаси бул. Шевченка, 81, каб. 126,127
  • тел. 35-44-82
  • e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Top